Politika privatnosti

AMIBO se obavezuje da štiti Vašu privatnost i garantuje upotrebu ostavljenih informacija isključivo u svrhe analiza i poboljšanja kvaliteta pružanja usluge. Svi lični podaci koje korisnik sajta popuni u ponuđenim poljima tretiraju se kao strogo poverljivi a čuvaju se trajno, do eventualnog opoziva.

Prikupljaju se samo neophodni, osnovni podaci o korisniku sajta i podaci neophodni za poslovanje i informisanje korisnika sajta u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima, a u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svi podaci o korisniku sajta se strogo čuvaju i obrađuju u skladu sa važećim propisima i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Podaci o ličnosti se neće činiti dostupnim trećim licima bez izričitog pristanka lica na koje se odnose.

Vaša bezbednost je garantovana jer koristimo najnovije bezbednosne mere da zaštitimo Vaše podatke prilikom posete sajtu ili kupovine u maloprodajnim objektima AMIBO .

AMIBO se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika sajta, osim u slučaju teškog kršenja pravila www.amibo.rs sajta ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Odricanje od odgovornosti

Sadržaji na Vebsajtu potiču iz različitih izvora i iz tih razloga oni mogu sadržati tehničke nepreciznosti ili štamparske greške. Amibo ulaže napore da podaci na Vebsajtu budu tačni i precizni ali ne garantuje za njihovu tačnost. AMIBO ne preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakve greške ili nepravilnosti na Vebsajtu.

Amibo ne preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treća lica pretrpe pristupom i pretragom Vebsajta. AMIBO se ni u kom slučaju neće smatrati odgovorim za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi zbog nemogućnosti da se izvrši bilo koja usluga koju nudi Vebsajt ili nemogućnosti da primi bilo koje informacije.

AMIBO može prekinuti u svakom trenutku pristup Vebsajtu zbog njegovog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga i iz navedenih razloga neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju pretrpi korisnik, a koja je nastala zbog prekida pružanja usluga na Vebsajtu. AMIBO takođe može zabraniti pristup korisniku ako oceni da ja način njegovog korišćenja Vabsajta suprotan ovim odredbama, važećim zakonima ili se njegovim postupanjem povređuju bilo koja prava AMIBA ili trećih lica.

Ove odredbe ni na koji način ne isključuju prava korisnika koja su utvrđena zakonom.

Lični podaci

AMIBO postupa sa ličnim podacima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) o čemu se možete detaljnije informisati na linku - Politika Privatnosti koji se nalazi na Vebsajtu.

Zaštićeni znakovi

Amibo ® zaštićeni znak, kao i svi drugi žigovi, ilustracije, fotografije, grafizmi i slike koje se nalaze na Vebsajtu su u vlasništvu Amiba ili trećih lica koji su Amibu dali licencu ili pravo za njihovo korišćenje. Nije dozvoljena bilo kakva potpuna ili delimična reprodukcija, distribucija ili izmena navedenog sadržaja sa Vebsajta i svako postupanje suprotno navedenom predstavlja kršenje zakona.

Primenljivo pravo

Sadržaj na Vebsajtu kao i prava i obaveze nastale po osnovu kupovine proizvoda putem Vebsajta regulišu se zakonima Republike Srbije.